HDD - Lưu Trữ Dữ Liệu

  • Nổi bật
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • A-Z
  • Z-A
  • Mới nhất
  • Bán chạy

Ổ Cứng Máy Tính - HDD Western Digital Blue - 1TB

Giá khuyến mãi: 1,490,000₫

Ổ Cứng WD - 1TB / Red / 5400RPM

Giá khuyến mãi: 1,690,000₫

Ổ Cứng WD - 2TB / Red / 5400RPM

Giá khuyến mãi: 2,190,000₫

Ổ Cứng WD - 3TB / Red / 5400RPM

Giá khuyến mãi: 2,690,000₫

Ổ Cứng WD - 4TB / Red / 5400RPM

Giá khuyến mãi: 3,090,000₫

Ổ Cứng WD - 6TB / Black / 7200rpm

Giá khuyến mãi: 6,390,000₫

Ổ Cứng WD - 6TB / Red / 5400RPM

Giá khuyến mãi: 4,890,000₫

Ổ Cứng WD - 6TB / Red Pro / 7200RPM / 256MB

Giá khuyến mãi: 5,950,000₫

Ổ Cứng WD - 8TB / Red / 5640RPM / 128MB

Giá khuyến mãi: 5,450,000₫

Ổ Cứng WD - Ultrastar HA210 / 128MB / 7200RPM

Giá khuyến mãi: 2,490,000₫

Ổ Cứng WD - Ultrastar HA310 / 256MB / 7200RPM

Giá khuyến mãi: 4,590,000₫

Ổ Cứng WD - Ultrastar HC320 / 256MB / 7200RPM

Giá khuyến mãi: 7,260,000₫

Ổ Cứng WD - Ultrastar HC320 SAS / 256MB / 7200RPM

Giá khuyến mãi: 7,890,000₫

Ổ Cứng WD - Ultrastar HC330 / 256MB / 7200RPM

Giá khuyến mãi: 7,490,000₫

Ổ Cứng WD - Ultrastar HC520 / 256MB / 7200RPM

Giá khuyến mãi: 8,250,000₫

Ổ Cứng WD - Ultrastar HC530 / 512MB / 7200RPM

Giá khuyến mãi: 9,690,000₫

Ổ Cứng WD - Ultrastar HC550 / 512MB / 7200RPM

Giá khuyến mãi: 12,690,000₫

Ổ Cứng WD HDD 1TB Black 7200rpm

Giá khuyến mãi: 2,190,000₫

Ổ Cứng WD HDD 2TB Black 7200rpm

Giá khuyến mãi: 3,690,000₫

Ổ Cứng WD HDD 2TB Blue 5400rpm

Giá khuyến mãi: 1,590,000₫

Ổ Cứng WD HDD 3TB Blue 5400rpm

Giá khuyến mãi: 2,490,000₫

Ổ Cứng WD HDD 4TB Black 7200rpm

Giá khuyến mãi: 5,490,000₫

Ổ Cứng WD HDD 4TB Blue 5400rpm

Giá khuyến mãi: 2,690,000₫

Ổ Cứng WD HDD 6TB Blue 5400rpm

Giá khuyến mãi: 4,790,000₫


đánh giá trên sản phẩm “HDD - Lưu Trữ Dữ Liệu

Đăng kí nhận tin