PC Đồ Họa

  • Nổi bật
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • A-Z
  • Z-A
  • Mới nhất
  • Bán chạy

Bộ Máy Tính Đồ Họa TGG Master Pro - 12th | Z690 DDR5 | I9 12900K | RTX 4090 | 32GB DDR5 | 1300W Platinum

Giá niêm yết: 135,000,000₫ -11%

Giá khuyến mãi: 119,990,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 1 - 12th | I5 12400 | 16GB | 250GB M.2 | 550W

Giá niêm yết: 12,276,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 11,160,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 10 - 12th | I9 12900K | 32GB RGB | RTX 3060 TI | 1250GB M.2 | 750W GOLD

Giá niêm yết: 56,496,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 51,360,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 2 - 12th | I5 12400 | 16GB | GTX 1650 | 250GB M.2 | 550W

Giá niêm yết: 16,929,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 15,390,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 3 - 12th | I5 12400 | 16GB | GTX 1660 SUPER | 500GB M.2 | 650W Bronze

Giá niêm yết: 21,164,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 19,240,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 4 - 12th | I5 12400 | 16GB | RTX 2060 | 500GB M.2 | 650W Bronze

Giá niêm yết: 23,474,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 21,340,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 5 - 12th | I5 12400 | 16GB | RTX 3060 | 500GB M.2 | 650W BRONZE

Giá niêm yết: 29,117,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 26,470,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 6 - 12th | I5 12600K | 32GB | RTX 3060 | 1250GB M.2 | 650W BRONZE

Giá niêm yết: 34,177,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 31,070,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 7 - 12th | I7 12700 | 32GB RGB | RTX 3060 | 500GB M.2 | 650W BRONZE

Giá niêm yết: 36,157,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 32,870,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 8 - 12th | I7 12700 | 32GB RGB | RTX 3060 TI | 1250GB M.2 | 750W GOLD

Giá niêm yết: 39,633,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 36,030,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 9 - 12th | I7 12700K | 32GB RGB | RTX 3060 TI | 1500GB M.2 | 750W GOLD

Giá khuyến mãi: 43,430,000₫

đánh giá trên sản phẩm “PC Đồ Họa

Đăng kí nhận tin