PC Gaming i5

  • Nổi bật
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • A-Z
  • Z-A
  • Mới nhất
  • Bán chạy

Bộ Máy Tính TGG Platinum 1 - 12th | I5 12400F | 8GB RAM | 1650 | 250GB M.2 | 650W

Giá niêm yết: 15,870,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 14,428,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platinum 2 - 12th | I5 12400F | 8GB RAM | 1660 Super | 250GB M.2 | 650W

Giá niêm yết: 16,860,000₫ -11%

Giá khuyến mãi: 14,990,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platinum 3 - 12th | I5 12400F | 16GB RAM | RTX 2060 | 500GB M.2 | 650W BRONZE

Giá niêm yết: 21,546,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 19,588,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platinum 4 - 12th | I5 12400F | 16GB RAM | RTX 3060 | 500GB M.2 | 650W BRONZE

Giá niêm yết: 24,670,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 22,428,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platinum 5 - 12th - I5 12400F / 16GB RAM / RTX 3060 Ti / 500GB M.2 / 650W BRONZE

Giá niêm yết: 25,714,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 23,377,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platinum 6 - 12th | I5 12600K | 16GB RAM | RTX 3060 TI | 500GB M.2 | 750W GOLD

Giá niêm yết: 35,464,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 32,240,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platium 1 - 13th - I5 13400F / 8GB RAM RGB / RTX 3060 / 256GB M.2 / 650W Bronze

Giá khuyến mãi: 21,889,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platium 10 - 13th - I5 13500 / 16GB RAM RGB / RTX 2060 / 500GB M.2 / 650W Bronze

Giá khuyến mãi: 22,478,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platium 11 - 13th - I5 13500 / 16GB RAM RGB / RTX 3060 / 500GB M.2 / 650W Bronze

Giá khuyến mãi: 24,578,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platium 12 - 13th - I5 13600K / 16GB RAM RGB / RTX 3060 / 500GB M.2 / 650W Bronze

Giá khuyến mãi: 27,688,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platium 2 - 13th - I5 13500 / 8GB RAM RGB / RTX 3060 / 500GB M.2 / 650W Bronze

Giá khuyến mãi: 23,339,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platium 3 - 13th - I5 13600K / 8GB RAM RGB / RTX 3060 / 500GB M.2 / 650W Bronze

Giá khuyến mãi: 26,938,000₫

Bộ Máy Tính TGG Platium 9 - 13th - I5 13500 / 16GB RAM RGB / GTX 1660S / 500GB M.2 / 650W Bronze

Giá khuyến mãi: 21,378,000₫

đánh giá trên sản phẩm “PC Gaming i5

Đăng kí nhận tin