PC Thế Giới Gear

  • Nổi bật
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • A-Z
  • Z-A
  • Mới nhất
  • Bán chạy

Bộ máy tính AMD Office 1

5,490,000₫ 5,990,000₫

Bộ máy tính AMD Office 1

Giá niêm yết: 5,990,000₫ -8%

Giá khuyến mãi: 5,490,000₫

Bộ máy tính AMD Office 2

5,990,000₫ 6,590,000₫

Bộ máy tính AMD Office 2

Giá niêm yết: 6,590,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 5,990,000₫

Bộ Máy Tính Đồ Họa TGG Master Pro - 12th | Z690 DDR5 | I9 12900K | RTX 4090 | 32GB DDR5 | 1300W Platinum

Giá niêm yết: 135,000,000₫ -11%

Giá khuyến mãi: 119,990,000₫

Bộ máy tính iOff 1 Gen 11

4,990,000₫ 5,690,000₫

Bộ máy tính iOff 1 Gen 11

Giá niêm yết: 5,690,000₫ -12%

Giá khuyến mãi: 4,990,000₫

Bộ máy tính iOff 1 Gen 12

6,090,000₫ 6,490,000₫

Bộ máy tính iOff 1 Gen 12

Giá niêm yết: 6,490,000₫ -6%

Giá khuyến mãi: 6,090,000₫

Bộ máy tính iOff 2 Gen 11

5,990,000₫ 6,690,000₫

Bộ máy tính iOff 2 Gen 11

Giá niêm yết: 6,690,000₫ -10%

Giá khuyến mãi: 5,990,000₫

Bộ máy tính iOff 2 Gen 12

7,290,000₫ 8,290,000₫

Bộ máy tính iOff 2 Gen 12

Giá niêm yết: 8,290,000₫ -12%

Giá khuyến mãi: 7,290,000₫

Bộ máy tính iOff 2 Gen 13

7,990,000₫ 8,490,000₫

Bộ máy tính iOff 2 Gen 13

Giá niêm yết: 8,490,000₫ -6%

Giá khuyến mãi: 7,990,000₫

Bộ máy tính iOff 3 Gen 11

7,590,000₫ 8,090,000₫

Bộ máy tính iOff 3 Gen 11

Giá niêm yết: 8,090,000₫ -6%

Giá khuyến mãi: 7,590,000₫

Bộ máy tính iOff 3 Gen 12

8,790,000₫ 9,190,000₫

Bộ máy tính iOff 3 Gen 12

Giá niêm yết: 9,190,000₫ -4%

Giá khuyến mãi: 8,790,000₫

Bộ máy tính iOff 3 Gen 13

10,390,000₫ 10,890,000₫

Bộ máy tính iOff 3 Gen 13

Giá niêm yết: 10,890,000₫ -5%

Giá khuyến mãi: 10,390,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 1 - 12th | I5 12400 | 16GB | 250GB M.2 | 550W

Giá niêm yết: 12,276,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 11,160,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 10 - 12th | I9 12900K | 32GB RGB | RTX 3060 TI | 1250GB M.2 | 750W GOLD

Giá niêm yết: 56,496,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 51,360,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 2 - 12th | I5 12400 | 16GB | GTX 1650 | 250GB M.2 | 550W

Giá niêm yết: 16,929,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 15,390,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 3 - 12th | I5 12400 | 16GB | GTX 1660 SUPER | 500GB M.2 | 650W Bronze

Giá niêm yết: 21,164,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 19,240,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 4 - 12th | I5 12400 | 16GB | RTX 2060 | 500GB M.2 | 650W Bronze

Giá niêm yết: 23,474,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 21,340,000₫

Bộ Máy Tính TGG Creator 5 - 12th | I5 12400 | 16GB | RTX 3060 | 500GB M.2 | 650W BRONZE

Giá niêm yết: 29,117,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 26,470,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 6 - 12th | I5 12600K | 32GB | RTX 3060 | 1250GB M.2 | 650W BRONZE

Giá niêm yết: 34,177,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 31,070,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 7 - 12th | I7 12700 | 32GB RGB | RTX 3060 | 500GB M.2 | 650W BRONZE

Giá niêm yết: 36,157,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 32,870,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 8 - 12th | I7 12700 | 32GB RGB | RTX 3060 TI | 1250GB M.2 | 750W GOLD

Giá niêm yết: 39,633,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 36,030,000₫

Bộ Máy Tính TGG CREATOR 9 - 12th | I7 12700K | 32GB RGB | RTX 3060 TI | 1500GB M.2 | 750W GOLD

Giá khuyến mãi: 43,430,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD I | 11th

9,690,000₫ 10,390,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD I | 11th

Giá niêm yết: 10,390,000₫ -7%

Giá khuyến mãi: 9,690,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD I | 12TH

10,590,000₫ 11,690,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD I | 12TH

Giá niêm yết: 11,690,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 10,590,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD I | 13TH

11,349,000₫ 12,590,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD I | 13TH

Giá niêm yết: 12,590,000₫ -10%

Giá khuyến mãi: 11,349,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD II | 11th

11,390,000₫ 11,990,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD II | 11th

Giá niêm yết: 11,990,000₫ -5%

Giá khuyến mãi: 11,390,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD II | 12TH

12,390,000₫ 13,590,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD II | 12TH

Giá niêm yết: 13,590,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 12,390,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD II | 13TH

13,338,000₫ 14,590,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD II | 13TH

Giá niêm yết: 14,590,000₫ -9%

Giá khuyến mãi: 13,338,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD III | 11th

13,490,000₫ 14,290,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD III | 11th

Giá niêm yết: 14,290,000₫ -6%

Giá khuyến mãi: 13,490,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD III | 12TH

14,790,000₫ 15,690,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD III | 12TH

Giá niêm yết: 15,690,000₫ -6%

Giá khuyến mãi: 14,790,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD III | 13TH

14,669,000₫ 15,390,000₫

Bộ máy tính TGG GOLD III | 13TH

Giá niêm yết: 15,390,000₫ -5%

Giá khuyến mãi: 14,669,000₫

đánh giá trên sản phẩm “PC Thế Giới Gear

Đăng kí nhận tin