Giỏ hàng

Review

Các bài Review các sản phẩm công nghệ

TGG PC Gaming Custom

PC GAMING TGG Bronze I (G6400/GT710/8G/120G)
-5%
PC GAMING TGG Silver V (10100F/8G/120G/1650)
-10%
11,390,000₫ 12,680,000₫
TGG GOLD F1 (10400F/8G/240G/1660S)
-6%
20,700,000₫ 21,990,000₫
TGG GOLD F2 (10400F/16G/240G/1660S)
-10%
22,540,000₫ 24,990,000₫
TGG Platinum F1 (10400F/16G/256GB/2060)
-6%
20,500,000₫ 21,700,000₫
TGG Silver I (10100F/16G/240G/2060)
-5%
15,530,000₫ 16,320,000₫
TGG Silver II (10100/8G/240G/1660S)
-8%
18,800,000₫ 20,500,000₫
Facebook Top