Giỏ hàng

Review

Các bài Review các sản phẩm công nghệ

TGG PC Gaming Custom

PC GAMING TGG Bronze I (G6400/GT710/8G/120G)
-5%
PC GAMING TGG Silver V (10100F/8G/120G/1650)
-5%
TGG GOLD F1 (10400F/8G/240G/1660S)
-5%
16,200,000₫ 17,090,000₫
TGG GOLD F2 (10400F/16G/240G/1660S)
-5%
17,750,000₫ 18,720,000₫
TGG Platinum F1 (10400F/16G/256GB/2060)
-6%
20,500,000₫ 21,700,000₫
TGG Silver I (10100F/16G/240G/2060)
-5%
15,200,000₫ 15,990,000₫
TGG Silver II (10100/8G/240G/1660S)
-5%
14,370,000₫ 15,120,000₫
Facebook Top