Giỏ hàng

PC Custom TGG

PC Gaming TGG MSI Dragon (10400F/16G/240G/3060)
-7%
38,690,000₫ 41,690,000₫
PC Gaming TGG MSI Drake (10400F/8G/240G/1660S)
-9%
28,900,000₫ 31,910,000₫
PC GAMING TGG Silver V (10105F/8G/120G/1650)
-3%
14,170,000₫ 14,660,000₫
TGG GOLD F1 (10400F/8G/240G/1660S)
-11%
24,990,000₫ 27,990,000₫
TGG GOLD F2 (10400F/16G/240G/1660S)
-10%
27,800,000₫ 30,870,000₫
TGG Platinum F1 (10400F/16G/256GB/2060)
-6%
25,900,000₫ 27,490,000₫
TGG Silver I (10105F/8G/240G/1650S)
-6%
15,300,000₫ 16,310,000₫
TGG Silver II (10100/8G/240G/1660S)
-11%
23,710,000₫ 26,710,000₫
TGG Silver III (10105F/8G/240G/1660S)
-11%
23,110,000₫ 26,110,000₫
TGG Silver IV (10105/8G/120GB/1650)
-3%
15,690,000₫ 16,190,000₫
TGG Super Silver  (10105F/16G/240GB/2060)
-10%
28,000,000₫ 31,000,000₫
Facebook Top